Punainen väri markkinoinnin apuna

Punaisen värin psykologiaa voidaan hyödyntää apuna markkinoinnissa ja mainonnassa. Erilaiset väriefektit markkinoinnissa ohjaavat kuluttajan mielikuvia luoden alitajuisia viestejä. Mainonnassa ja markkinoinnissa jokainen valinta vaikuttaa kuluttajalle syntyvään mielikuvaan. Täytyykin miettiä tarkkaan, mitä viestiä tuotteesta tai palvelusta halutaan antaa.

Punaista käytetään usein efektinä kun halutaan korostaa tietyn asian voimallisuutta. Jos yhtiön logossa käytetään punaista väriä saadaan luotua mielikuvaa nopeudesta, nuorekkuudesta ja voimasta. Toisaalta esimerkiksi joulumarkkinoinnissa punaisella on oma merkityksensä ja joulun alla punaista väriä näkee kaikkialla. Tuolloin voi miettiä, olisiko jonkin toisen värin valitseminen markkinointi materiaalin jopa tehokkaampi keino erottua joukosta.

Juuri voimaan ja vihaan liittyvät mielikuvat saattavat sulkea punaisen myös pois markkinointikampanjan värimaailmasta. Punaisen avulla voidaan luoda ylellisyyteen ja luksukseen viittaavaa mielikuvaa, mutta sen aggressiivisuus voi olla myös luontaantyöntävää tiettyjen tuotteiden mainonnassa. Tällöin esimerkiksi sininen voi olla parempi värivalinta, sillä se luo rauhallisempaa mielikuvaa.

Punaisella on myös poliittinen merkityksensä, joten tietyissä tilanteissa täytyy miettiä tarkkaan, luoko punaisen värin käyttäminen ei-toivottuja polittisia konnotaatioita.

Kaupallisessa kielessä on hyvä myös kiinnittää huomiota kielikuvien käytössä. Esimerkiksi sanonta:

nähdä punaista“, viittaa suoraan aggressiiviseen tunteeseen. Markkinointitekstiä kirjoittaessaan voi erilaisia retoriikan keinoja käyttäen hyödyntää väripsykologiaa.

Esimerkiksi symbolinen “kuin raivohärkä” voi antaa tekstille saman mielikuvan kuin punainen väri: suutuuhan härkä, kun sen nenän edessä heilutellaan punaista liinaa. Kuvailemalla tekstissään punaisia asioita, lukijan muodostuu myös värin kautta, vaikka väriä itsessään ei mainita. Koska tiedämme mansikoiden olevan punaisia, ajattelemme automaattisesti väriä punainen kun on kyse mansikoista.

Monet suuret yhtiöt ja yhteisöt luottavat punaiseen markkinoinnissaan. Tunnetuin esimerkeistä lienee Coca-cola, jonka käyttämä punainen värisävy ei löydy yleisesti tunnistetusta Pantone-värikartasta, mutta jonka jokainen tunnistaa varmasti juuri “Coca-colan punaiseksi”.

Punainen Risti on kansainvälinen avustusjärjestö, joka yleisesti myös hyödyntää punaista väriä ilmeensä luomisessa. Punainen väri tukee järjestön arvomaailmaa; onhan punainen myös veren väri ja täten saa helposti ajattelemaan myös terveyttä.

Ferrari on myös eräs yhtiöistä, jolle punainen on tärkeä väri. Vaikkakin Ferrarin logo on pääosin keltainen, on punaisesta Ferrarista muodostunut ikoninen statussymboli.